Cyrulik dworski

Dwór królewski nie mógł funkcjonować bez lekarza. Byli to wybitni specjaliści. Do historii przeszedł Józef Struś – lekarz Zygmunta Augusta, a wcześniej sułtana Sulejmana II. Wybitnym medykiem był także Wojciech Oczko, który dbał o zdrowie ostatniego Jagiellona, Stefana Batorego i Zygmunta III. Na uwagę zasługuje także lekarz Jana III, Irlandczyk Bernard O’Connor, który pozostawił po sobie dzieło „Historia Polski”.

Chory i lekarze, rycina z książki Stefana Falimirza: O ziolach y o moczy gich[...], Kraków 24 XII 1534, Biblioteka Narodowa