Cześnik (picerna)

Urząd ten wywodzi się ze średniowiecza. Cześnik odpowiadał za podawanie trunków podczas biesiady. Z czasem pojawił się jego zastępca podczaszy, który stał się ważniejszy w urzędniczej hierarchii. Ustalił się zwyczaj, że cześnik podawał napoje jedynie królowi.

Olbrzymia kulawka, Polska, ok. 1800 r., Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; fot. Z. Reszka