Herb Janina na pałacu Ponińskich w Horyńcu-Zdroju

Herb Janina na pałacu Ponińskich (obecnie Sanatorium Uzdrowiskowe Bajka) został umieszczony w początku XX wieku przez Aleksandra Oskara Ponińskiego. Miał przypominać o silnych związkach Jana Sobieskiego z Horyńcem. Przez Horyniec przebiegał szlak, którym hetman Sobieski podążał za czambułami tatarskimi podczas słynnej wyprawy w 1672 roku. Uważa się również (choć nie znajduje to potwierdzenia w źródłach), że Jan Sobieski i Maria Kazimiera mogli przebywać w Horyńcu dla zażywania tutejszych leczniczych wód. Niewykluczone, że w pobliskich lasach Sobieski również polował.

Herb Janina z dewizą TEGIT ET PROTEGIT (Osłania i chroni) nie był jedynym świadectwem akcentowania związków Sobieskiego z Horyńcem. Jeszcze przed II wojną światową w pałacu znajdywały się portrety królewskiej pary - Jana III i Marii Kazimiery. Znamy je niestety jedynie z archiwalnych przekazów.

Więcej informacji: projekt "Na szlakach dziedzictwa Jana III Sobieskiego", realizowany przez gminę Lubaczów i gminę Niemirów.

Gmina Lubaczów