Jakub Kazimierz Haur, Oekonomika ziemiańska generalna

Oekonomika ziemiańska generalna... obiaśniona przez Jakuba Kazimierza Haura... pożyteczna y potrzebna... z nowym przydatkiem Geometryi Gospodarskiey napisaney... jest uważana za pierwszy polski traktat agronomiczny. Jego drugie wydanie z 1679 roku, poszerzone, wsparł król Jan III, pasjonat rolnictwa, widzący w nim siłę zdolną uzdrowić gospodarczo Rzeczpospolitą. Cenny egzemplarz z 1744 roku, wydany w Warszawie, jest przechowywany w zbiorach Biblioteki Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Polecane