Konstrukcja Czasu. Teoria i praktyka | XV Ogólnopolska interdyscyplinarna studencko-doktorancka konferencja naukowa | 9–10 kwietnia

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na XV Ogólnopolską interdyscyplinarną studencko-doktorancką konferencję naukową pod tytułem „Konstrukcja Czasu. Teoria i praktyka”. Odbędzie się ona w dniach 9-10 kwietnia 2018 roku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Czas od zawsze odgrywa kluczową rolę w postrzeganiu przez ludzi świata, a życie podporządkowuje się jego upływowi. Czas zwykły przedzielony jest czasem świątecznym, czasem wolnym, czasem dla rodziny i czasem w samotności. Rachuba czasu, jego użytkowanie i rytm podlegają ciągłym społecznym zmianom. Zagadnienie czasu jest interdyscyplinarne i z tego powodu powinno być przedstawione z perspektywy różnych dziedzin wiedzy. W ramach organizowanej przez nas konferencji naukowej wyniki swoich badań i przemyśleń dotyczących konstrukcji i istoty czasu zaprezentują studenci oraz doktoranci wielu kierunków, reprezentujący uczelnie z całej Polski.
Zagadnienia, na jakich skupia się konferencja, to:

- czas i jego wpływ na funkcjonowanie grup i jednostek;
- przemyślenia na temat czasu, rozważania filozoficzne i praktyczne-odczuwanie czasu i emocje jakie wywołuje;
- istota czasu - ważny czy bagatelizowany?
- podział czasu a podział życia człowieka;
- przeszłość, teraźniejszość i przyszłość;
- znaczenie czasu, między skrupulatnym liczeniem a brakiem jego dostrzegania;
- czas wolny - wynalazek nowoczesności?

Polecane