List Jana Sobieskiego do Marii Kazimiery o nowonarodzonym synu Jakubie Ludwiku

W liście do żony, Marii Kazimiery, Jan Sobieski wypytywał o swojego nowonarodzonego syna, Jakuba Ludwika, który przyszedł na świat 2 listopada 1667 roku w Paryżu: O chłopcu naszym racz mi moja panno oznajmić, jeśli rośnie i jako się chowa, i jeśli mamka dobra; której że włosy wyrywa, niesłychanie się cieszę, bom i ja taki był, jako mi moja we Złoczowie powiadała mamka