Makata wschodnia - Kołderka królowej Marysieńki

Makata jest darem Romana Sanguszki ofiarowanym Muzeum w 1983 roku jako kołderka królowej Marysieńki, pochodzi z dawnych zbiorów zamku w Podhorcach. Zamek ten, wybudowany w XVII wieku przez Stanisława Koniecpolskiego, w 1682 roku został ofiarowany przez wnuka hetmana Jakubowi Sobieskiemu. W 1754 roku Wacław Rzewuski, kolejny właściciel Podhorców, sprowadził tam sprzęty z zamku w Olesku - miejsca urodzenia i rezydencji Jana Sobieskiego.

W XIX wieku romantyczna duchowość i fascynacja historią sprawiały, że bardzo chętnie kolekcjonowano pamiątki po postaciach historycznych, a do wielu zabytków i przedmiotów dopisywano legendy. Haftowaną makatkę ze zbiorów wilanowskich, poza ustną relacją inspirowaną XIX-wiecznymi legendami, łączy z osobą królowej Marii Kazimiery jedynie czas powstania.Podobne orientalne tkaniny dekorowały w czasach Jana III wnętrza Wilanowa.