Odzyskiwanie ruchomości przez spadkobierców Adama Branickiego

Ze wstępu autora:

W Archiwum Akt Nowych (AAN) w zespole Urzędu Rady Ministrów w Warszawie (URM w Warszawie) oraz w Archiwum Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (AMKiDN) w teczce „Zwrot ruchomości z pałacu Wilanowskiego spadkobiercom po Adamie Branickim” znajdują się dokumenty dotyczące odzyskiwania przez spadkobierców Adma Branickiego, właściciela Wilanowa, osobistych przedmiotów, które nie podlegały przejęciu w ramach dekretu o reformie rolnej. Opublikowanie ich jest istotne, gdyż ich treść uzupełnia perspektywę poznawczą problemu zwrotu ruchomości w latach 1948–1960 byłym właścicielom ziemskim przez władze komunistyczne, które to te mienie zagarnęły przejmując ich nieruchomości w ramach dekretu o reformie rolnej, ale też i innych przesłanek, niekoniecznie nawet wynikających z ustanowionego przez władze Polski Ludowej prawa.