Podczaszy (subpicerna)

Pierwotnie podczaszy był zastępcą cześnika. Podobnie jak on czuwał nad podawaniem trunków i wymianą kielichów, ale z czasem wyemancypował się spod jego zależności wobec cześnika i wyprzedził w hierarchii urzędniczej swego dawniejszego zwierzchnika. By zatrzeć dawną zależność, zamiast nazwy subpicerna zaczęto używać określenia pocillator. Podczaszy samodzielnie podawał trunki, bacząc przy tym, by spróbować napojów, zanim zostaną podane władcy. Miał także pieczę nad królewską piwnicą i kredensem oraz korzennymi przyprawami. Zajmował się również podawaniem deserów na królewski stół.

Puchar z pokrywą szlifowany w "karpią łuskę" z herbem Adama Mikołaja Sieniawskiego (1666-1726), Polska, Huta Kryształowa, 1718-1726, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; fot. Z. Reszka