Śpiżarny (praefectus promptuarii)

Śpiżarny odpowiadał za dostarczenie artykułów żywnościowych na dwór królewski. Bezpośrednio podlegał szafarzowi, przed którym składał rachunki.

Martwa natura z koszem jaj, lisem i kaczorami, Philipp Ferdinand de Hamilton, Flandria, lata 90. XVII w., Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; fot. Z. Reszka