Wyprawa na czambuły tatarskie 10 X 1672 r., zwana też bitwą pod Komarnem

Rozległy krajobraz bitewny ujęty nieco z góry, o wysoko podciągniętym horyzoncie, na którym rysują się okolice Lwowa i widok miasta z ufortyfikowanym zamkiem na wzgórzu (po lewej) oraz Karpaty (po prawej). Na odległym, ostatnim planie widoczne jest warowne miasteczko Komarno, usytuowane nad stawem, przez który uciekają Tatarzy ścigani przez polską jazdę. Na pierwszym planie wre zacięta walka między wojskiem polskim a Tatarami i Kozakami. Wśród walczących widać hetmana Sobieskiego konno, przedstawionego już jako króla w koronie nałożonej na szyszak, w zbroi, ze wzniesioną szablą w prawej ręce. Wodza potrzeba kapelan trzymający krzyż. Po lwej stronie kompoyzcji, na drugim planie, wśród wysokich świerków, płonie kościół.