Związki funkcjonalne Natolina z wilanowską nieruchomością ziemską podczas II wojny światowej

Publikacja ta została opracowna na podstawie materiałów źródłowych z Archiwum Akt Nowych w zespole Rządu Generalnej Guberni oraz w Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie. Omawia ona dzieje wilanowskiej nieruchomości ziemskiej podczas II wojny światowej. Artykuł poszerza publiczną wiedzę na temat związków funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi częściami dóbr Wilanów w okresie okupacji niemieckiej, w tym też nieruchomości natolińskiej.

Widok Holenderni w Natolinie