Stanisław Bonifacy Jundziłł, zakochany w botanice litewski pijar