Wystawa „Kapa z Kęt. Świadek triumfu króla Jana III” | do 21 lipca