Ikona Matki Bożej Opieki z cerkwii w Gorajcu

W 1586 roku wniesiona została drewniana cerkiew p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Z najstarszej fazy budowli, przekształconej w XIX i XX wieku, zachowała się górna część nawy z kopułą. Wśród ikon dolnego rzędu ikonostasu występuje cenna ikona Matki Bożej Opieki (Pokrow) z przełomu XVII i XVIII wieku. Wśród osób oddających się w opiekę Maryi ukazane zostały postacie króla Jana III i królowej Marii Kazimiery.

Obecnie (stan na początek 2014 r.) ikona jest przechowywana w Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie.

Więcej informacji: projekt "Na szlakach dziedzictwa Jana III Sobieskiego", realizowany przez gminę Lubaczów i gminę Niemirów.

Gmina Lubaczów