Ikonografia wilanowskich wnętrz muzealnych w XIX wieku

Studia Wilanowskie, 1980 r. T. VI

Żywe zainteresowanie Wilanowem, towarzyszące mu od początku budowy pałacu aż do chwili obecnej, znalazło swoje odzwierciedlenie również w malarstwie. Sprzyjał temu niewątpliwie bujny rozkwit malarstwa wedutowego w 2 poł. XVIII i przez cały wiek XIX, u podłoża którego leżał obejmujący cału kraj ruch "starożytniczy"...

 

 

 

Zobacz wszystkie artykuły i numery Studiów Wilanowskich