Jan III Sobieski z dworem na sejmie warszawskim

We wnętrzu perspektywicznie ujętej Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim w Warszawie obraduje sejm. Pod ośmioma wysokimi, przeszklonymi gomółkami oknami siedzą w krzesłach senatorowie (w trzech rzędach) i szlacheccy posłowie (w dwóch rzędach), oddzieleni od siebie szachownicowym pawimentem. W głebi, na wprost, na trzystopniowym podwyższeniu siedzi na tronie Jan III Sobieski w otoczeniu stojących dostojników. Za plecami zgromadzonych widać wielki baldachim z Orłem Białym z herbem Janina Sobieskich na piersi; symetrycznie po bokach, nad drzwiami, wznoszą się monumentalne supraporty z Orłem Białym i Pogonią litewską. Na pierwszym planie znajduje sie rząd pustych krzeseł, między którymi znajduje się ujęty od tyłu autor druku Michał Chwałkowski.

Istnieje też uproszczona wersja tej ryciny anonimowego autorstwa, w której postać Sobieskiego zmieniono na Augusta II.