Konferencja naukowa „Poza normą i modą” | 27–28 listopada

Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Wrocławski zapraszają na trzecią konferencję naukową z cyklu Oświecenie nieoświecone pt. Poza normą i modą, która odbędzie się 27–28 listopada 2019 roku w Pałacu Staszica w Warszawie. Patronat nad konferencją objęło Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

Rycina, autor nieokreślony, Francja, XVIII w.; Metropolitan Museum of Art

PROGRAM KONFERENCJI

Środa, 27 listopada

9.00–9.30 kawa i rejestracja

9.30–11.10 Sesja I: Medycyna i dietetyka poza normą oświeceniową

Jarosław Dumanowski
„Prezerwatywy zdrowia ten wiersz Ci opowie”. Dietetyka humoralna w Polsce w XVIII wieku

Ewa Danowska
Medycyna wówczas nowoczesna. ,,Dziennik zdrowia dla wszystkich stanów” (1801–1802)

Magdalena Patro-Kucab
Choroby i ich objawy oraz troska o zdrowie na kartach listów Alojzego Felińskiego

Maria Janoszka
Od dziwności Europy Wschodniej do niezwykłych schorzeń, czyli oblicza inności w „Pamiętnikach” doktora Józefa Franka

Agnieszka Jakuboszczak
O łysinie, spiekłej krwi i ulu. Zainteresowanie żywym i martwym ciałem w XVIII wieku

11.10–11.30 dyskusja
11.30–12.00
przerwa kawowa

12.00–13.40 Sesja II: Obyczajowość na granicy norm i mód w XVIII wieku

Bożena Popiołek
Rzeszowski dwór Joanny de Stein i Jerzego Ignacego Lubomirskiego, chorążego wielkiego koronnego – na pograniczu epok i mód

Urszula Kicińska
Funkcjonowanie majątków szlacheckich w świetle instrukcji gospodarczych pozostawionych przez wdowy-właścicielki

Dariusz Rolnik
Obraz „wsi” czasów stanisławowskich (1764–1795). Między ideą a pragmatyzmem

Bernadetta Manyś
Zasady i normy zachowania uczniów i towarzyszy wileńskich w świetle statutów cechowych z XVIII wieku

Paweł Pluta
Czy Józef Maksymilian Ossoliński był botanikiem?

13.40–14.00 dyskusja
14.00–15.00
lunch

15.00–16.20 Sesja III: Duchowość na pograniczu epok i mód

Filip Wolański
Świt oświecenia czy zmierzch baroku – jezuickie kaznodziejstwo Kacpra Balsama

Justyna Małysiak
Interwencje świata nadprzyrodzonego w losy państwa i prostego człowieka. O przekonaniach na temat Boga i losu w kaznodziejstwie II poł. XVIII wieku

Magdalena Ślusarska
Książeczki jubileuszowe jako gatunek w formie kolekcji i ich tekstowe realizacje w XVIII stuleciu

Walentyna Łoś
Między tradycją a racjonalizacją: postawa wyższego kleru unickiego wobec zjawiska nowych ikon cudownych

16.20–16.40 dyskusja
16.40–17.10
przerwa kawowa

17.30–18.30 zebranie Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

Czwartek, 28 listopada

9.00–9.30 kawa

9.30–11.10 Sesja IV: Poza normą i modą w literaturze i sztuce

Aleksandra Norkowska
„Zostawmy modę zrodzonym do niej”. Niemodni oświeceni o życiu w wielkim świecie

Danuta Kowalewska
„Twój gust nie jest moim”. Postaci i tematy niemodne w oświeceniu

Michał Bajer
Porażki Osińskiego. Poza normą „społecznego ja” pisarza późnego oświecenia

Gabriela Juranek
Polonezka, bankructwo, arszenik. Przemilczana historia robe à la polonaise (1772–1785)

Agata Roćko
Literackie obrazy oświeceniowej galantomanii

11.10-11.30 dyskusja
11.30-12.00
przerwa kawowa

12.00–13.00 Sesja V: Normatywizm oświecenia?

Agnieszka Słaby
Oświeceniowy zmierzch pompa funebris?

Adam Kucharski
Prasa drugiego obiegu – informacje z pierwszej ręki. Gazety pisane polskiego oświecenia

Magdalena Górska
Niekanoniczne fascynacje Egiptem polskich oświeconych

13.00–13.20 dyskusja
13.20–13.50
lunch

13.50–14.50 Sesja VI

Jolanta Kowal
Z perspektywy uczniów Hipokratesa. Przyczynki do obrazu życia literackiego po rozbiorach na podstawie pamiętników Stanisława Morawskiego i Antoniego Rollego

Zofia Rejman i Małgorzata Nesteruk
Pisanie Wolterem. O mickiewiczowskich przekładach powiastek dydaktycznych

Regina Jakubenas
„I podobny jest Paryż do Sodomy i Gomory, niż do Aten i inszych miast mądrych greckich, egipskich i włoskich” – ludzie Oświecenia w listach z Paryża ks. Remigiusza
Kossakowskiego

14.50–15.15 dyskusja

Zakończenie konferencji


Organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski

Patronat: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

Termin: 27–28 XI 2019 r.

Miejsce: Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa

logo UMKlogo IBL logo UniWr

logo muzeum w Wilanowielogo PTBnWO

Polecane