Koniuszy (agazo, praefectus stabuli)

Zadanie zarządzania stajniami i stadninami powierzano koniuszemu. Urzędnik ten występował już na dworze Kazimierza Wielkiego, zaś w Wielkim Księstwie Litewskim od czasów Zygmunta Augusta był wyłącznie tytułem honorowym. Za dygnitarza koronnego uznano koniuszego pod koniec XVII stulecia.

Rzeźby koni przed Muzeum Plakatu w Wilanowie, dawną ujeżdżalnią.

Koniuszostwo było ważnym zadaniem. Monarcha musiał wszak posiadać godne królewskiego majestatu konie. Nie żałowano więc na nie pieniądze, sprowadzając je aż z krajów arabskich. Stajniami i stadninami oraz odpowiednim wyszkoleniem koni zajmował się podkoniuszy (subagazo).