Konkurs na projekty graficzne | wyniki

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ogłosiło konkurs na koncepcję projektów graficznych wydawnictw edukacyjnych planowanych do realizacji w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w roku 2017. Celem konkursu jest uzyskanie atrakcyjnej formy przekazu, odpowiedniej dla wskazanych grup wiekowych, oraz wzmocnienie spójnego wizerunku Muzeum. Projekty mają m.in. uruchamiać wyobraźnię dzieci oraz optymalizować przekaz edukacyjny przy zachowaniu ciągłości identyfikacji graficznej i odrębności materiałów skierowanych do zróżnicowanej wiekowo publiczności.

Konkurs przewidziany był dla profesjonalistów z całej Polski, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Prace mogły być zgłaszane zarówno indywidualnie, jak i przez zespoły projektowe.

Termin nadsyłania ofert minął 19 lutego 2017 r.

Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia Sądu konkursowego

W dniu 20 lutego 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu konkursowego w składzie:
Elżbieta Grygiel – kierownik Działu Komunikacji Społecznej,
Aleksandra Głowacz – kierownik Działu Edukacji Muzealnej,
Patrycja Żołędowska – zastępca Kierownika Działu Edukacji Muzealnej,
Marya Nawrocka-Teodorczyk – Dział Konserwacji i Prewencji.

Sąd konkursowy ocenił 15 prawidłowo nadesłanych przez kandydatów zgłoszeń zawierających: portfolio, oświadczenie uczestnika konkursu oraz proponowaną wycenę Projektów graficznych.

Sąd konkursowy wyłonił do drugiego etapu konkursu trzech projektantów/zespoły projektowe, którym przyznano najwyższą sumę punktów za wszystkie kryteria wskazane w §7 pkt. 7.1. Regulaminu konkursu, tj.:

  • 2pixele
  • HUgmUN Studio
  • POLKADOT studio graficzne

Sprawozdanie z drugiego posiedzenia Sądu konkursowego

W dniu 1 marca 2017 r. odbyło się drugie posiedzenie Sądu konkursowego w składzie:
Elżbieta Grygiel – kierownik Działu Komunikacji Społecznej,
Aleksandra Głowacz – kierownik Działu Edukacji Muzealnej,
Patrycja Żołędowska – zastępca Kierownika Działu Edukacji Muzealnej,
Marya Nawrocka-Teodorczyk – Dział Konserwacji i Prewencji.

Sąd konkursowy ocenił 3 prace konkursowe, prawidłowo nadesłane przez kandydatów wyłonionych z I etapu konkursu.

Sąd konkursowy, na podstawie kryteriów oceny, o których mowa w Regulaminie, wyłonił laureata konkursu:

  • 2pixele

Ze zwycięzcą konkursu zostanie podpisana umowa na wykonanie edukacyjnych projektów graficznych druków ulotnych Muzeum, przewidzianych do realizacji w roku kalendarzowym 2017.

Gratulujemy!

Polecane