Marszałek Trybunału Skarbowego

W 1613 roku ustanowiono Trybunał Skarbowy Koronny i Litewski. Na jego czele stał wybierany marszałek oraz prezydent – jeden z biskupów. Wybór marszałka Trybunału Skarbowego odbywał się w analogiczny sposób jak wybór marszałka Trybunału Koronnego.

Moneta sześciogroszowa z czasów Jana III Sobieskiego, rewers