Miecznik (gladifer, ensifer, armifer)

Miecznik poprzedzał monarchę i niósł przed nim miecz – symbol władzy wojskowej. Po śmierci władcy miecz niesiony był rękojeścią do góry, przy czym rękojeść ozdobiona była płonącymi świecami. Podczas pogrzebu miecznik rzucał miecz na posadzkę, lub łamał go jeśli król przy ostatnim przedstawicielem rodu.

Zbroja i panoplia, płaskorzeźba z bramy głównej pałacu w Wilanowie; fot. W. Holnicki