Dostępność Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Szanowni Państwo! Drodzy Goście!

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i do wspólnego poznawania historii, obyczajów, kultury, sztuki oraz przyrody ogrodów historycznych. Dążymy do uniwersalnego kształtowania oferty kulturalno-edukacyjnej, aby każde z wydarzeń odpowiadało potrzebom naszych gości, w tym również gości z niepełnosprawnościami. Ponieważ wprowadzane udogodnienia muszą uwzględniać unikatowy charakter miejsca oraz jego historyczny wymiar, nieustannie pracujemy nad rozwiązaniami, które będą odpowiadały zarówno potrzebom naszych gości, jak i wymaganiom stawianym miejscom dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego.

Mamy nadzieję, że nasze starania spotkają się z pozytywnym przyjęciem oraz że proponowania rozwiązania pozwolą coraz większej grupie osób ze specjalnymi potrzebami na aktywne poznawanie tego wyjątkowego i pięknego miejsca.

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową:
•    Parking znajduje się w odległości ok. 300 m od pałacu.
•    Najdogodniejsze dojście do pałacu z pętli autobusowej WILANÓW:
Aby dostać się do muzeum, należy przejść na drugą stronę ulicy Powsińskiej. Najdogodniejszym przejściem są pasy z sygnalizacją świetlną znajdujące się przy barze McDonald. Przechodzimy na drugą stronę ulicy, dochodzimy do ogrodzenia, po czym kierujemy się w prawo i cały czas idziemy prosto chodnikiem. Po drodze po lewej stronie mijamy szereg budynków oraz kościół, za którym zaczyna się teren muzeum.
•    Kasa muzeum znajduje się w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego. Do środka wchodzi się po schodach. Dla osób z trudnościami w poruszaniu się przed kasą umieszczony jest słupek ze specjalnym przyciskiem. Po naciśnięciu przycisku pracownik kasy zgłosi się do Państwa.
•    Wejście do pałacu dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w lewym skrzydle pałacu (od Sieni Zielonej).
•    Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są parter pałacu oraz park. Muzeum dysponuje szynami ruchomymi ułatwiającymi wjazd do pałacu i poruszanie się po parterze pałacowym. Ze względu na historyczny charakter miejsca nie wszystkie mniejsze progi zostały usunięte i osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o przyjście do muzeum wraz z osobą towarzyszącą.
•    Pierwsze piętro pałacu i Sala Uczt oraz poziom -1 nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
•    W każdym pomieszczeniu w pałacu znajduje się krzesło, z którego może skorzystać osoba z niepełnosprawnością ruchową.
•    W Galerii Północnej, Galerii Południowej oraz w Salonie Malinowym przygotowane zostały dodatkowe miejsca do siedzenia.
•    Toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się w Ogrodzie Różanym.


Dostęp dla osób z niepełnosprawnością słuchu:
•    Muzeum oferuje szereg wydarzeń tłumaczonych na Polski Język Migowy (PJM) oraz System Językowo-Migowy (m.in. spotkania muzealne, spacery po pałacu, wycieczki przyrodnicze, spektakle teatralne, warsztaty).
•    W czasie wydarzeń dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu wykorzystywane są karty pracy uwzględniające specyfikę językową uczestników oraz pomoce dydaktyczne w postaci etykiet z trudniejszymi pojęciami.
•    Wydarzenia skierowane do osób z niepełnosprawnością słuchu są również dostępne dla osób czytających z ust.
•    Na stronie internetowej dostępne są informacje tłumaczone na PJM, w tym informacje dla dzieci.

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością wzroku:
•    W holu muzeum (obok szatni) umieszczona jest makieta bryły pałacu, która przeznaczona jest do oglądania dotykowego i stanowi wprowadzenie do wizyty w muzeum.
•    W szatni pałacu można nieodpłatnie wypożyczyć mapy tyflograficzne pałacu i ogrodów, katalogi dotykowe dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, dotykowe wersje wybranych obrazów uzupełnione o audiodeskrypcję, przewodnik po pałacu i ogrodach w alfabecie Braille’a.
•    Muzeum oferuje szereg wydarzeń dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku (m.in. spotkania muzealne, spacery po pałacu, wycieczki przyrodnicze, warsztaty).
•    W trakcie wydarzeń dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku stosowana jest technika audiodeskrypcji na żywo, wykorzystywane są liczne materiały dotykowe oraz pomoce działające na zmysł węchu oraz słuchu.
•    Na stronie internetowej muzeum dostępna jest audiodeskrypcja wybranych obiektów, w tym opisy dla dzieci.


Dostęp dla osób z niepełnosprawnością intelektualną:
•    Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przygotowaliśmy ofertę edukacyjną, która jest dostosowana do potrzeb i możliwości intelektualnych poszczególnych uczestników (m.in. spotkania muzealne, warsztaty).

Dostęp dla osób ze spektrum autyzmu:
•    Dla dzieci ze spektrum autyzmu przygotowaliśmy przewodnik przez wizytą w muzeum. Przewodnik jest dostępny na stronie internetowej muzeum.

Dostęp dla osób z wózkami dziecięcymi:
•    Osoby odwiedzające muzeum z dziećmi w wózkach dziecięcych (głębokich lub spacerowych) prosimy o pozostawienie wózków w specjalnie do tego celu przygotowanej szatni. Ze względu na historyczny charakter miejsca oraz małą powierzchnię większości sal wejście do pałacu z wózkiem dziecięcym nie jest możliwe.
•    Na czas zwiedzania pałacu, muzeum wypożycza nosidła przeznaczone dla dzieci. Są one dostępne w szatni. Pracownicy służą pomocą w ich wiązaniu, przygotowana jest też instrukcja użytkowania. 

Do pałacu oraz ogrodów zapraszamy także z psem przewodnikiem i psem asystującym.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie regularnie prowadzi szkolenia pracowników i współpracowników z zakresu pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Aktualne informacje na temat oferty dostępnej dla osób ze specjalnymi potrzebami znajdują się na naszej stronie: www.wilanow-palac.pl. Osoby zainteresowane zwiedzaniem grupowym lub indywidulanym zachęcamy do konsultacji z Działem Edukacji, gdzie można się dowiedzieć więcej o ofercie edukacyjno-kulturalnej przystosowanej do potrzeb konkretnej grupy uczestników.

Kontakt:
Marta Walewska, e-mail: mwalewska@muzeum-wilanow.pl, tel. (22) 842 81 12, SMS 785 905 73

Polecane