Muzyka na europejskich dworach

Muzyka przenikała świat europejskich rezydencji królewskich. Odpowiednia oprawa muzyczna dodawała prestiżu i była integralnym elementem ceremoniału świąt, koronacji, ślubów, pochodów, przyjmowania poselstw czy karnawału. W czasie młodzieńczych podróży po Europie Jan Sobieski przysłuchiwał się koncertom muzyki dworskiej. Rodzinne i oficjalne uroczystości króla uświetniała nadworna kapela królewska, w skład której wchodzili muzycy i śpiewacy. Jan III cenił śpiew i wschodnie pieśni miłosne, natomiast królowa Maria Kazimiera preferowała muzykę i zabawy dworskie. Wielkim miłośnikiem teatru i opery był również syn królewskiej pary Aleksander.

Płyta Muzyka na europejskich dworach to spotkanie z dziełami, które zdobyły sobie już taką popularność, iż można je określić mianem hitów muzyki barokowej. Znajdują się tu utwory Adama Jarzębskiego, Marcina Mielczewskiego, Johanna Joachima Quantza, Antonia Vivaldiego, Jeana Rameau, Henry'ego Purcella, Luigiego Boccheriniego. Są to dzieła muzyczne kompozytorów związanych z różnymi dworami Europy, również polskim, a prezentowana na płycie muzyka była pisana na potrzeby tych dworów lub mogła być na nich grana. Modne podówczas tańce lub ich stylizacje przeznaczone były dla typowego dla epoki składu wykonawczego: instrumenty smyczkowe, klawesyn i flet koncertujący. Dodatkową atrakcję stanowi gitara, instrument charakterystyczny dla muzyki hiszpańskiej.

Nagranie powstało w ramach projektu Odkryjmy dziedzictwo europejskie w królewskich rezydencjach, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Europejskich Rezydencji Królewskich, którego członkiem jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Polecane