Nagrobek Aleksandra Sobieskiego w rzymskim kościele kapucynów

Krótko przed śmiercią, która miała miejsce dnia 19 listopada 1714 roku w Rzymie, królewicz Aleksander Benedykt Sobieski (1677-1714) został przyjęty do zgromadzenia braci mniejszych kapucynów. Jego ciało zostało pochowane w habicie zakonnym, a uroczyste egzekwie odbywały się w świątyni należącej do zgromadzenia - Santa Maria della Concezione. Tam też wzniesiony został pomnik nagrobny królewicza. Zlokalizowany został na zakończeniu nawy głównej, przy ścianie łączącej ją z prezbiterium, po stronie północnej. Autorem pomnika jest rzeźbiarz Camillo Rusconi,  wykonawca m. in. monumentalnych posągów apostołów w bazylice św. Jana na Lateranie. Pomnik upamiętniający królewicza Aleksandra istnieje do dziś, jest jednym z bardzo ciekawych świadectw obecności Sobieskich w Wiecznym Mieście.