O rekonstrukcji w muzeum

W Wilanowie historia ożywa – w pałacu i parku można spotkać członków królewskiego dworu, przedstawicieli dawnych zawodów czy historyczne postaci, które swoje opowieści ubarwiają przenoszącymi w dawny świat pokazami. Tak rozumiana edukacja – poprzez żywy kontakt z historią – jest misją Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a jednym z elementów tej misji jest rekonstrukcja historyczna.

Przestępując próg wilanowskiej rezydencji, wyruszycie w podróż do XVII wieku, aby zapoznać się z ówczesnymi uzbrojeniem, modą, kuchnią, obyczajami i zawodami. Stańcie się częścią żywej historii!