Ocena ważności sprzedaży nieruchomości ziemskich w Generalnym Gubernatorstwie na przykładzie wilanowskiej nieruchomości ziemskiej

W niniejszym artykule zostaje podjęta próba oceny podstaw prawnych i procedury sprzedaży nieruchomości ziemskich w Generalnym Gubernatorstwie (GG) wraz z analizą wpisów odzwierciedlających transakcję w księgach wieczystych i ich oceną pod kątem obecnego statusu prawnego nieruchomości w kontekście podobnych transakcji sprzed wybuchu II wojny światowej.

Fotografia Adama Branickiego ze zbiorów Muzeum Pałacu w Wilanowie

Cały artykuł dr. Mirosława Kłuska ze "Studiów z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 4, Bydgoszcz 2013" można pobrać poniżej:

Polecane

Tagi