Pobyt Sobieskich w Berlinie podczas Wielkanocy

Podczas swojej podróży Sobiescy spędzali Święta Wielkanocne 1646 roku w Berlinie. Sebastian Gawarecki tak opisał to miasto: (...) teraz jest stolicą księcia brandeburskiego [Fryderyka Wilhelma Hohenzollerna] i rezydencyja jego; zamek barzo kosztowną robotą i proporcyją piękną. Następnie pod datą 1 kwietnia Gawarecki opisuje Wielkanoc w protestanckim mieście: Tam niemasz kościoła katolickiego, jako i w Frankfurcie, i tak nie słuchaliśmy mszy św. na ten dzień, tylkośmy sięprzypatrowali luterskiemu nabożeństwu w ich zborze. Potem zjadszy obiad szliśmy widzieć cekhauz księcia brandeburskiego, pewnie we wszystkim dość porządny, co należy ad arma bellica (do sztuki wojennej). (...) Potem szliśmy widzieć blisko zamku do kościoła luterskiego na dzwonnicę; dzwon barzo wielki i robotą kosztowną, który sprawiła, twierdzą, Jadwiga, królewna polska [najpewniej chodzi o Jadwigę Jagiellonkę (1513-1573), córkę Zygmunta Sterego, żonę Joachima II Hohenzollerna, elektora brandenburskiego].

Książkę Diariusz Drogi. Podróż Jana i Marka Sobieskich po Europie 1646-1648 można kupić w e-sklepie Muzeum - kliknij tutaj.