Portret Jana III Sobieskiego z papieżem Piusem IV i alegorią Polonii

Kompozycja alegoryczna, rozgrywająca się we wnętrzu pod arkadą wspartą na czterech kolumnach. U stóp ołtarza, na którym znajduje się otwarty mszał oraz kielich z pateną, klęczą na stopniach zwróceni ku sobie papież i król. Z lewej, w pozie wieczystej adoracji papież Pius IV w szatach pontyfikalnych; z prawej Jan III Sobieski w koronie i zbroi maksymiliańskiej, z prawą ręką na piersi, w lewej trzyma wzniesiony do góry miecz. Na ramionach postaci stoi bosa, lecz ukoronowana Polonia w modnej renesansowej sukni, trzymająca oburącz przed sobą ołtarz z kielichem. Na wysokości kolan alegorii widoczny ukoronowany Orzeł Biały z monogramem I3 na piersi. Nad głową Polonii widoczny krucyfiks oraz wstęga z inskrypcją: Antemurale Christianitatis POLONIA, a po bokach postaci symetrycznie rozmieszczony napis: PAPAE AC - REGIS HV: / MERIS NI - XA, CVIVS / QVODVIS - LATVS / SI OFFE [n] - DERIS, / TOTAM - REGNI / STRVCTVRA [m] - DISSOLVE; / RIS.

Rycina pojawia się w dwóch drukach: Jakuba Kazimierza Haura, Skład albo Skarbiec znakomitych sekretów oekonomiey ziemianskiey... oraz Wacława Potockiego, Poczet herbow szlachty Korony Polskiej y Wielkiego Xięstwa Litewskiego.... Pierwszy z nich został zdygitalizowany i jest dostępny na stronie POLONY.