Praca w Dziale Ogrodowym | zgłoszenia do 16 sierpnia

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (Warszawa) poszukuje pracownika do Działu Ogrodowego na stanowsko: Ogrodnik.

fot. Ł. Przybylak

OPIS STANOWISKA (podstawowe obowiązki):

 • Bieżąca pielęgnacja trawników (koszenie, grabienie, podlewanie, nawożenie);
 • Pielęgnacja roślin sezonowych oraz krzewów i drzew (podlewanie, przycinanie, ścinanie, sadzenie, przesadzanie);
 • Pielęgnacja rabat, klombów i kwietników (sadzenie, czyszczenie roślin, podlewanie, nawożenie);
 • Dbanie o nawierzchnie dróg parkowych (zamiatanie, grabienie, odśnieżanie, porządkowanie przy użyciu sprzętu elektrycznego);
 • Transport materiałów ogrodniczych i urobku na terenie Muzeum przy użyciu wózków akumulatorowych oraz ciągnika z przyczepą.

WYMAGANIA:

 • umiejętność obsługi narzędzi i sprzętów ogrodniczych (w tym elektro-nożyc, pilarek i maszyn jezdnych);
 • prawo jazdy kategorii B, T lub BE;
 • uprawnienia i doświadczenie w zakresie obsługi wózka widłowego;
 • minimum dwuetnie udokumentowane doświadczenie w pracy w ogrodnictwie.

OCZEKIWANIA:

 • wysoka kultura osobista;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność;
 • rzetelność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • elastyczność.

Dodatkowymi atutami będą:

 • udokumentowane doświadczenie w pracy przy pielęgnacji ogrodu lub parku wpisanego do rejestru zabytków;
 • udokumentowane wykształcenie ogrodnicze.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę;
 • pracę w doświadczonym zespole;
 • możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez pracę na terenie zabytkowego założenia ogrodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń zawierających CV.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 16 sierpnia 2019 r. drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeum-wilanow.pl, w tytule maila podając: Ogrodnik.

Informujemy, że z wybranymi na podstawie otrzymanych zgłoszeń kandydatami/kandydatkami skontaktujemy się do dnia 21 sierpnia 2019 r.

Nie zapomnij w swoim CV o klauzuli:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji.


Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pllub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.plwe wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w przesłanym do Muzeum zgłoszeniu rekrutacyjnym we wskazanym powyżej celu.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.

Polecane