Projekt Miśnia z XVIII w.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w ramach realizowanego z Drezdeńskimi Zbiorami Porcelany projektu “Miśnieńska porcelana w XVIII wieku dla szlachty i arystokracji w Polsce” upowszechnia na swojej stronie internetowej dane na temat wyrobów manufaktury w Miśni, które zachowały się w polskich muzeach. Wszystkim osobom zainteresowanym czerwoną kamionką, porcelaną i biskwitami powstałymi w pierwszej europejskiej manufakturze porcelany od początku jej działalności do 1814 r. prezentujemy całość wilanowskich zasobów tego rodzaju ceramiki, wraz ze wskazaniem bibliografii odnoszącej się do każdego opublikowanego przedmiotu. Mamy nadzieję, że do naszego grona stopniowo dołączą wszystkie polskie muzea i kolekcjonerzy, sprawujący pieczę nad analogicznymi dziełami sztuki (za prawidłową atrybucję, datowanie i określenia tych obiektów odpowiada wyłącznie strona przekazująca dane). Stworzona w ten sposób baza informacji będzie mogła być uzupełniana o skany interesujących archiwaliów i materiałów ikonograficznych (np. dawnych fotografii wnętrz, do których dekoracji wykorzystano przedmioty z Miśni) czy indeksy polskich siedzib rodowych i nazwisk rodów gromadzących w przeszłości te przydające prestiżu towary luksusowe. Mamy nadzieję, że “Projekt Miśnia z XVIII w.” stanie się w przyszłości miejscem w sieci internetowej, którego nie pominie nikt, kto prowadzi badania naukowe nad wytwórczością manufaktury miśnieńskiej, uwarunkowaniami jej pozyskiwania przez Polaków, stosowanymi przez nich sposobami jej eksponowania i użytkowania.

Poniżej prezentujemy zbiory polskich muzeów.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Dane do obiektów zostały opracowane przez Barbarę Szelegejd z Działu Sztuki Muzeum Pałacu w Wilanowie (ul. St.K. Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, tel. 22-54-42-730, e-mail: aprzezdziecka[at]muzeum-wilanow.pl) – Copyright by Muzeum Pałac w Wilanowie (pliki pdf mają zablokowaną funkcję kopiowania i druku). Informacje dotyczące muzealiów – zestawione w kwietniu 2010 r. – w miarę postępu badań podlegać będą weryfikacji, a czarno-białe fotografie podmianie na kolorowe. Ceramika w każdym z wykazów uszeregowana została chronologicznie przez program inwentarzowej bazy muzealiów (UWAGA: w związku ze specyfiką wykonywania niektórych przedmiotów – czego przykładem jest metalowy lichtarz datowany na ok. 1775 r., w którym zamontowana jest figurka powstała wg modelu z okresu wcześniejszego – mimo późniejszej daty ujawniającej się w podstawowych danych obiektu, odnoszącej się do zamknięcia procesu wytwórczości, lichtarz znajduje się w chronologicznym ciągu wśród dat wcześniejszych, odpowiadających rozpoczęciu związanych z nim prac, czyli stworzeniu modelu figurki).

Pobierz pliki pdf - Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Muzeum Narodowe w Kielcach
Dane do obiektów opracowane zostały przez Annę Kwaśnik-Gliwińską z Działu Rzemiosła Artystycznego Muzeum Narodowego w Kielcach, (pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce, Magdalena Śniegulska-Gomuła (obecna opiekunka zbioru), tel. 41 344-40-14, wew. 246, e-mail: m.sniegulska@mnki.eu, http://www.mnki.pl/pl/)  – Copyright by Muzeum Narodowe w Kielcach (pliki pdf mają zablokowaną funkcję kopiowania i druku).
Informacje dotyczące muzealiów – zestawione w sierpniu 2011 r. – w miarę postępu badań podlegać będą weryfikacji.

Pobierz plik pdf - Muzeum Narodowe w Kielcach

Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Dane do obiektów opracowane zostały przez Magdalenę Weber-Faulhaber,  Dział Ceramiki i Szkła, Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu (Góra Przemysła 1, 61-768 Poznań, tel. 61 85-68-182, e-mail: magda.weber@mnp.art.pl, http://www.mnp.art.pl/oddzialy/muzeum-sztuk-uzytkowych/) - Copyright by Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu (pliki pdf mają zablokowaną funkcję kopiowania i druku).
Informacje dotyczące muzealiów – zestawione w listopadzie 2010 r. – w miarę postępu badań podlegać będą weryfikacji.

Pobierz plik pdf - Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu

Muzeum Lubelskie w Lublinie
Dane do obiektów zostały opracowane przez Barbarę Czajkowską z Działu Sztuki Muzeum Lubelskiego w Lublinie (ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin, tel. 81 532-50-01, w. 34, sztuka@zamek-lublin.pl, http://www.zamek-lublin.pl) – Copyright by Muzeum Lubelskie w Lublinie (pliki pdf mają zablokowaną funkcję kopiowania i druku). Informacje dotyczące muzealiów – zestawione w kwietniu 2011 r. – w miarę postępu badań podlegać będą weryfikacji.

Pobierz plik pdf - Muzeum Lubelskie w Lublinie

Pracownia Zbiorów Muzealnych Instytutu Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
Dane do obiektów zostały opracowane przez Krzysztofa Przylickiego, asystenta naukowego w Pracowni Zbiorów Muzealnych Instytutu Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. 81 445-43-44, pzm[at]kul.lublin.pl, http://www.kul.pl/instytut-historii-sztuki,art_18941.html) – Copyright by Pracownia Zbiorów Muzealnych (pliki pdf mają zablokowaną funkcję kopiowania i druku).
Informacje dotyczące muzealiów – zestawione w grudniu 2010 r. – w miarę postępu badań podlegać będą weryfikacji.

Pobierz pliki pdf - Pracownia Zbiorów Muzealnych IHS KUL

Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Dane do obiektów zostały opracowane przez Manuelę Stadnicką z Działu Stuki Muzeum Okręgowego w Tarnowie (Rynek 20-21, 33-100 Tarnów, tel. 14 621-21-49, wew. 30, art[at]muzeum.tarnow.pl, http://www.muzeum.tarnow.pl) – Copyright by Muzeum Okręgowe w Tarnowie (pliki pdf mają zablokowaną funkcję kopiowania i druku).

Pobierz pliki pdf - Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach
Dane do obiektów zostały opracowane przez Małgorzatę Gorzelak z Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku (Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach, 26-067 Strawczyn, tel. 41 303-04-26 w. 24, m.gorzelak[at]mnki.eu, http://sienkiewicz.mnki.pl/) – Copyright by Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach (pliki pdf mają zablokowaną funkcję kopiowania i druku).

Pobierz plik pdf - Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
Dane do obiektów zostały opracowane przez Monikę Antczak z Działu Sztuki Muzeum w Nieborowie i Arkadii (Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, Nieborów 232, 99-416 Nieborów, tel. 46 838-56-35 w. 15, dzial.sztuki[at]nieborow.art.pl, www.nieborow.art.pl) – Copyright by Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie (pliki pdf mają zablokowaną funkcję kopiowania i druku).

Pobierz plik pdf - Muzeum w Nieborowie i Arkadii


Muzeum-Zamek w Łańcucie

Dane do obiektów zostały opracowane przez Barbarę Trojnar z Muzeum-Zamku w Łańcucie (ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut, tel. 17 225-20-08, trojnar[at]zamek-lancut.pl, www.zamek-lancut.pl) – Copyright by Muzeum-Zamek w Łańcucie (pliki pdf mają zablokowaną funkcję kopiowania i druku).


Pobierz plik pdf - Muzeum-Zamek w Łańcucie


Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Dane do obiektów zostały opracowane przez Annę Guz z Działu Artystycznego Muzeum Podkarpackiego w Krośnie (ul. Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno, tel. 13 432-13-76, art[at]muzeum.krosno.pl, www.muzeum.krosno.pl) – Copyright by Muzeum Podkarpackie w Krośnie (pliki pdf mają zablokowaną funkcję kopiowania i druku). Informacje dotyczące muzealiów – zestawione w maju 2010 r. – w miarę postępu badań podlegać będą weryfikacji.


Pobierz plik pdf - Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Polecane