Przywilej Jana III na założenie w Żółkwi pierwszej drukarni hebrajskiej

Król Jan Sobieski daje przywilej Philipowi Levi i Dawidowi Levi - dwóm mieszkańcom Żółkwi pochodzenia żydowskiego, na założenie drukarni hebrajskiej. Była to pierwsza drukarnia w Żółkwi, w której drukowano Talmud i inne książki hebrajskie sprzedawane na terenie całej Rzeczypospolitej.