Reprezentanci królewskiego majestatu

Spośród czterech urzędników reprezentujących majestat władcy, chorąży i miecznik mieli wyłącznie zadania reprezentacyjne. Koniuszy i łowczy zaś, zajmowali się konkretnymi zadaniami związanymi z życiem codziennym władcy.

Widok Krakowa, rycina Jorisa Hoefnagela, 1617; Biblioteka Narodowa