Sobieski-polityk i mąż stanu

Studia Wilanowskie, 1978 r., T. III-IV

W świadomości Polaków Jan Sobieski był nie tylko jednym z największych królów polskich, ale i jedną z najwybitniejszych postaci naszej historii. Opromienia go przede wszystkim gloria wielkiego i zwycięskiego wodza. O jego wspaniałych triumfach nad Turkami pod Chocimiem (1673) i pod Wiedniem (1683) wie dosłownie każdy uczeń w Polsce...

 

 

 

Zobacz wszystkie artykuły i numery Studiów Wilanowskich