(...)

Test wiedzy o Wilanowie

Sprawdź swoją wiedzę o Wilanowie! Przekonaj się, czy znasz wszystkie tajemnice królewskiej rezydencji. Przed przystąpieniem do testu skorzystaj z kursu poświęconego historii wilanowskiej rezydencji i jej kolekcji, który przygotuje Cię do kompetentnego oprowadzania po muzeum.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji testu wiedzy o Wilanowie.

Do kogo adresowany jest test? Zapraszamy:
• przewodników miejskich,
• przewodników terenowych,
• pilotów grup,
• nauczycieli,
• wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoją znajomość Wilanowa i uzyskać od muzeum pisemne potwierdzenie tej wiedzy.

Jakie korzyści przyniesie przystąpienie do testu?
Dostęp do materiałów online, zawierających e-learningi oraz opracowania naukowe dotyczące historii rezydencji oraz symboliki dekoracji wnętrz i fasad pałacu.
Po zaliczeniu testu na minimum 80 proc. – umieszczenie Państwa danych kontaktowych (imię i nazwisko, nazwa firmy, e-mail, telefon kontaktowy, język obcy oraz numer legitymacji przewodnickiej, jeśli jest) na liście prezentowanej na muzealnej stronie internetowej.
Potwierdzenie Państwa wiedzy, przydatne w kontaktach z klientami.
• Dwa bezpłatne wstępy do pałacu i parku na czas przygotowania do testu (czyli w okresie 20 lutego–4 marca; uczestników kursu prosimy o zgłaszanie się do kasy po odbiór bezpłatnych wejściówek). 

Kolejna edycja testu: wiosna 2018 r.

Koszt przystąpienia do testu: 200 zł. 

Wpłaty: na konto Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie nr 93 1130 1017 0020 1226 4720 0001 z dopiskiem „Test dla przewodników”.

Kontakt: przewodnicy@muzeum-wilanow.pl

Polecane