Zostań edukatorem kulinarnym! | zgłoszenia do 14 października

Dołącz do zespołu Muzeum Pałacu w Wilanowie – zostań edukatorem kulinarnym! Pracuj w miejscu, które pamięta historię, i realizuj swoją pasję wśród ludzi, którzy podzielają Twoje zainteresowania. Do współpracy zapraszamy pasjonatów gotowania, entuzjastów kuchni historycznej oraz miłośników dobrego jedzenia. Zgłoszenia należy przesyłać do 14 października.

KOGO SZUKAMY?

 • Osób interesujących się kulinariami i potrafiących gotować (mile widziani studenci oraz absolwenci kierunków humanistycznych oraz związanych z gastronomią i żywieniem).
 • Osób lubiących i potrafiących pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

CO OFERUJEMY?

 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych na podstawie umowy zlecenia.
 • Wynagrodzenie 60 zł/godz. (jedne zajęcia trwają od 1,5 do 3 godz.).
 • Współpracę z szefami kuchni i historykami kulinariów, udział w niestandardowych wydarzeniach kulinarnych, gotowanie na podstawie historycznych przepisów kulinarnych z pierwszych polskich książek kucharskich.
 • Możliwość czynnego wykorzystania znajomości języków obcych oraz wyższą stawkę za zajęcia prowadzone w języku obcym (90 zł/godz.).
 • Elastyczny czas realizacji zlecenia, dostosowany do dyspozycyjności prowadzącego.
 • Bezpłatne szkolenia dla edukatorów prowadzone przez szefów kuchni.
 • Zniżkę 20% na asortyment Księgarni Wilanowskiej.
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów związanych z edukacją kulinarną.

ZGŁOSZENIA

 • CV należy wysłać do 14 października na adres: rekrutacja.edukacjakulinarna@muzeum-wilanow.pl. CV musi być podpisane i musi zawierać poniższe oświadczenie.

  „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji”.


INFORMACJA NA TEMAT PRZETRWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji, o którym mowa w ogłoszeniu oraz na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w przesłanym do Muzeum zgłoszeniu rekrutacyjnym – odrębnie na oba ze wskazanych powyżej celów. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji, o którym mowa w ogłoszeniu. A w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych do przyszłych celów rekrutacyjnych do momentu odwołania zgody.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania.  W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.

Polecane