Zostań edukatorem przyrodniczym! | zgłoszenia do 25 lutego

Uwielbiasz kontakt z przyrodą? Lubisz też o niej opowiadać i zarażać wszystkich wokół pasją przyrodniczą? Masz dobry kontakt z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi? Potrafisz sprawić, że słuchają Cię z zainteresowaniem i zadają dociekliwe pytania?

Dołącz do zespołu edukatorów przyrodniczych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie!


KOGO ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY?

 • Pasjonatów i entuzjastów przyrody (mile widziani studenci kierunków przyrodniczych, takich jak: biologia, leśnictwo, ochrona krajobrazu, ochrona środowiska, ogrodnictwo, zootechnika).
 • Dyspozycyjnych minimum dwa dni w tygodniu w godz. 9.00–15.00 (nie licząc weekendów).


CO OFERUJEMY?

 • Prowadzenie przyrodniczych zajęć edukacyjnych na podstawie umowy zlecenia; zajęcia odbywają się w ogrodach wokół pałacu w Wilanowie i rezerwacie przyrody Morysin, częściowo we wnętrzach pałacu oraz w przestrzeniach edukacyjnych; wykorzystują atrakcyjne materiały edukacyjne i narzędzia wspomagające.
 • Wynagrodzenie w zależności od długości współpracy 42–60 zł/godz. (jedne zajęcia trwają 1,5 godz.).
 • Możliwość czynnego wykorzystania znajomości języków oraz podwójną stawkę za zajęcia prowadzone w języku obcym (84–120 zł/godz.).
 • Elastyczny czas realizacji zlecenia, dostosowany do dyspozycyjności prowadzącego.
 • Bezpłatne szkolenia dla współpracujących edukatorów prowadzone przez przyrodników, konserwatorów i historyków sztuki, kuratorów zbiorów, specjalistów ds. dostępności.
 • Zniżkę 20% na asortyment Księgarni Wilanowskiej.
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów związanych z edukacją.


JAKICH KOMPETENCJI OCZEKUJEMY?

 • Wiedzy przyrodniczej.
 • Umiejętności pracy z grupą, w tym pracy warsztatowej.
 • Umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą (4–19 lat), a także osobami dorosłymi.
 • Wysokich kompetencji komunikacyjnych, prawidłowej dykcji.
 • Kreatywności.
 • Umiejętności dostosowania się do zmiennych oczekiwań odbiorców.
 • Odpowiedzialności, samodzielności i punktualności.
 • Umiejętności pracy pod presją czasu.
 • Biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie. Biegła znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem.
 • Gotowości do podnoszenia własnych kompetencji w ramach bezpłatnych szkoleń oferowanych przez muzeum (obsługa klienta instytucji kultury, różne potrzeby odbiorców, kompetentne oprowadzania, historia rezydencji wilanowskiej).


ZGŁOSZENIA

Prosimy o przesłanie CV wraz z ankietą na adres: rekrutacja.edukacja@muzeum-wilanow.pl do 25 lutego 2019  r. Plik z CV prosimy nazwać w następujący sposób: IMIĘ_NAZWISKO_CV_przyroda

W CV prosimy dołączyć klauzulę:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia rekrutacji do zespołu edukatorów.


HARMONOGRAM REKRUTACJI:

 • Wyniki naboru: 4 marca 2019 r.
 • Uruchomienie szkolenia (online): 11 marca 2019 r.
  Szkolenie zawiera materiały dotyczące historii rezydencji wilanowskiej, jej otoczenia i mieszkańców, których znajomość jest konieczna do prowadzenia zajęć.
 • Egzamin (online): 29–31 marca 2019 r.
  Egzaminu obejmuję wiedzę z zakresu materiałów szkoleniowych.
 • Wyniki egzaminu: 1 kwietnia 2019 r.
 • Szkolenie stacjonarne: 6 kwietnia 2019 r.
 • Składanie autorskich scenariuszy do zajęć próbnych: do 15 kwietnia 2019 r.
 • Przeprowadzenie lekcji próbnej
  Kandydaci z zaaprobowanymi scenariuszami będą zapraszani do nieodpłatnego przeprowadzenia jednej lekcji próbnej (zgodnie z kalendarzem lekcji), po której będzie podjęta decyzja o zawarciu umowy cywilnoprawnej.


INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji, o którym mowa w ogłoszeniu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym powyżej celu, wyrażona w przesłanym do Muzeum zgłoszeniu rekrutacyjnym. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji, o którym mowa w ogłoszeniu.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.

Polecane