Żupnik (administrator zuppae, zupparius, administrator salinarius)

Żupnik zarządzał salinami na terenie Korony. Najważniejszy był żupnik krakowski, który prócz sprawowania pieczy nad dużymi kopalniami soli w Bochni i Wieliczce, nadzorował handel solą na terenie całego państwa. Inny zarządzał kopalniami na terenie Rusi Czerwonej. Kolejny zaś nadzorował wydobycie kopalin w Górach Świętokrzyskich i Olkuszu.

Marcin German i Wilhelm Hondius, Plan Wieliczki i III poziom kopalni, 1645 r.; Biblioteka Narodowa