Staropolskie książki kucharskie - „Compendium ferculorum czyli zebranie potraw” (1682)