Wczytywanie obrazka
Portret Stanisława Bonifacego Jundziłła, ilustracja z „Albumu Wileńskiego” J. K. Wilczińskiego, 1850