Wczytywanie obrazka
Mariza Nawrocka-Teodorczyk w trakcie badaƄ konserwatorskich, fot, R. Genta